دل نوشته های یه بچه دبیرستانی

some one love me in space

دخترم امروز برای تو مینویسم


                   سالها بعد اگر بدنیا آمدی و بزرگ شدی


                      قد کشیدی و خانوم شدی


دلم میخواهد


تو را از همه ی پسرهای محله و مدرسه و دانشگاه دور کنم


دلم میخواهد نگذارم از خانه بیرون بروی


دلم میخواهد رنگ آفتاب را فقط در حیاط خانه ببینی


دخترم میدانم از من متنفر میشوی


میدانم مرا بدترین پدر دنیا میدانی


میدانم ... خوب میدانم


اما دخترکم اگر بدانی چه بر سر جوانی پدرت آمد


چگونه دلش شکست و آرزوهایش تباه شد


از پدر گله نمیکنیدخترم وقتی سنت هنوز درگیر احساس است و منطق نمیشناسد


عاشق میشوی


دخترم عاشقی درد دارد


بمیرد پدر و درد آنروزهایت را نبیند 

نوشته شده در جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 21:17 توسط kamyarrad| |